ROKLINKA
Masérské studio, Haškova 1, Brno Lesná

Technika kvantového doteku


 

Základy techniky pramení v kvantové fyzice – fyzice možností.

Metoda potvrzuje základní princip přírody, že všichni jsme spolutvůrci své osobní reality.
V kvantové mechanice existuje hypotetické moře možných řešení, ve kterém můžeme neomezeně používat svojí představivost a zvolit si takové řešení, jež se nám nejvíce zamlouvá.
Naše těla a okolí se skládají ze světla a informací a proto je možné nás tvarovat cíleným záměrem.
Naše myšlení nás ovlivňuje. Moderní věda tvrdí, že pozorovatel na subatomární úrovni ovlivňuje chování a vlastnosti, toho, co je pozorováno. To znamená, že vědomí má přímý vliv na struktůru hmoty resp. vědomě řízený úmysl může na úrovni nejmenších částic hmoty měnit chování základních prvků hmoty.

Každý z nás dokáže (ať cíleně nebo ne) ovlivňovat všechny biologické životní formy kolem sebe prostřednictvím vyzařování svého biopole a informací jež toto vyzařování nese.

 

„Vše, co jsme teď, je výsledkem toho, co jsme si mysleli v minulosti.“

„Cokoliv si mysl dokáže představit toho lze i dosáhnout.“

0ad4f806a6284324992404e0a98205bc

 

Technika Kvantového Doteku Matrixu je moderní metoda českého fyzioterapeuta Pavla Vondráška, který spolupracoval
 a pečoval o profesionální sportovce, světové choreografy a baletní tanečníky.

Více o metodě na stránkách Pavla Vondráška.